• Conditions du service

  VENNLIGST LES DE FØLGENDE TJENESTEBETINGELSER og Privatvernspolitikk NØYE FØR DE REGISTRERER DEM PÅ http://no.sunnygames.club/ WEBSIDEN ELLER FØR DE BEGYNNER Å BRUKE NOEN AV DE TJENESTENE SOM FINNES PÅ DENNE WEBSIDEN.

  Sunnygames.club har rettigheten til å endre, supplementere eller på annet vis å forandre disse Betingelsene til enhver tid. En endret versjon av disse Betingelsene tar effekt ti (10) dager etter at en slik endring er vist på http://no.sunnygames.club/rules. Ved å fortsette og bruke enkelte av Tjenestene etter at en slik periode etter at ti (10) dager har gått, viser De at De aksepterer endringene av Betingelsene. De oppmuntres til å besøke http://no.sunnygames.club/rules fra tid til annen for å gjøre Dem kjent med de siste versoner av Betingelsene.

  1. Tillatte brukere

  De anerkjenner at (a) De er minst seksten (18) år gammel OG (b) at De er av lovlig alder til å kunne godkjenne disse Betingelser og Privacy PolicyPrivatvernspolitikk, eller at De har Deres foreldres tillatelse til adgang og bruk av Websiden, for å avgi personlig informasjon til Sunnygames.club og ellers fullfører Websidens registreringsprosess og til å bestille, kjøpe og bruke nestene. De bekrefter også at De er en beboer i Norge. Hvis De er under seksten (18) år og De ikke er en norsk beboer, eller at De på annet vis ikke møter de kriteria som er vist under dette avsnittet, kan De ikke registrere Dem eller bruke Websiden, ei heller kan De benytte Dem av noen av Tjenestene.

  2. Beskrivelse av Tjenester

  Tjenestene består i å tilby mobiltelefon underholdningsinnhold, deriblant ringetoner, spill, grafikk og tekstmeldinger (samlet, “Mobilinnhold”) via SMS, MMS, WAP, Internett eller andre leveringsmetoder. Tjenestene er utgitt av Sunnygames.club gjennom automatisk fornyelse av Abonnementsmetoder (“Abonnementsmetoder”) hvorved Sunnygames.club sender visse typer Mobilinnhold periodevis eller lar brukerne kunne nedlaste visse typer Mobilinnhold, i ethvert tilfelle med visse begrensninger. Sunnygames.club kan ved eget skjønn og uten forvarsel til Dem endre enhver Registreringsplan, også ved tillegg, fjerning eller modifisering av Mobilinnholdet (eller enhver spesiell type eller kategori Mobilinnhold) som er tigjengelig gjennom enhver Registreringsplan. Ingen slike endringer gir Dem krav på refundering av noe gebyr som De betalte for en slik Registreringsplan, og Sunnygames.club har intet ansvar forøvrig i forbindelse med slike endringer.

  3. Mobiloperatør og utstyrskrav

  For å kunne benytte Dem av våre Tjenester, må De ha tilkobling via en mobiloperatør som kan muliggjøre Sunnygames.club. De er selv ansvarlig for betaling av alle Tjenester, nettverkstilgang, innmeldingsgebyr og andre gebyr som forlanges av Deres mobiloperatør. De godkjenner at enkelte Tjenester og Mobilinnhold ikke er tilgjengelig for Dem. Dette vil avhenge av Deres mobiloperatør.

  I tillegg må De eie eller ha retten til å bruke og holde i god stand en mobiltelefon eller annet utstyr som er forenlig med våre Tjenester (slikt utstyr, inkl. all software for slikt utstyr, og Deres utstyr må ha all den software som er nødvendig for tilgang til våre Tjenester. Ved registrering på websiden eller ved å bruke en av Tjenestene, garanterer De at De er eieren av, eller har full tillatelse, til å bruke utstyret, og at De har retten til å pådra utgifter til Deres utstyr. Kreamobi skal ikke holdes ansvarlig for noen skade eller tap av Deres utstyr. De skal også passe på at Deres utstyr ikke på noen måte forstyrrer operasjonen av noen Tjeneste. Sunnygames.club har rett til å frakoble eller avslutte Tjenesterene hvis Deres utstyr blir funnet til å forårsake slike forstyrrelser. De er selv ansvarlig for å sette i verk visse funksjoner og egenskaper av Deres utstyr og mobilkommunikasjonstjenesten, slik som tilkobling og tekstmeldinger som er nødvendige for bruk av Tjenestene. Sunnygames.club kan ikke uttale seg om eller garantere forenligheten av Deres utstyr med websiden, noen Tjenester eller Mobilinnhold. Deres mobiloperatør kan pålegge vise begrensninger av levering av diverse typer innhold, så det anbefales at De tar kontakt med Deres mobiloperatør for å avgjøre hvorvidt begrensninger kan utelukke eller på annet vis påvirke Deres bruk av enhver Tjeneste eller Mobilinnhold.

  4. Abonnementsperioder

  Hver Abonnementsplan som De abonnerer på, enten det er på det tidspunkt De registrerer Dem eller etterpå, skal starte på det tidspunkt da De kjøpte Deres abonnement og skal ha effekt i den Abonnementsperioden (f.eks. en uke eller en måned) som ble spesifisert da De kjøpte tjenesten. Deretter blir Deres abonnement av Abonnementsperioden automatisk fornyet for videre Abonnementsperioder inntil de opphører i henhold til disse Betingelser.

  5. Registrering

  De skal oppgi sannferdig, nøyaktig og komplett personlig informasjon (“registreringsdata”) gjennom registreringsprosessen. De skal vedlikeholde og oppdatere Deres registreringsdata slik at alle detaljer alltid er korrekte. Hvis Sunnygames.club har grunn til å tro at Deres registreringsdata ikke er sanne, nøyaktige eller komplette, kan Sunnygames.club opphøre eller avslutte en eller alle Tjenester, og nekte gjenopprettelse av all fremtidig bruk av en eller flere Tjenester. De skal anerkjenne og samtykke at Sunnygames.club kan bruke å stole på Registreringsdata i forbindelse med avskaffing av Tjenestene (bl.a. regning for Tjenestene), og å sende Dem viktig inbformasjon og nyheter om Deres konto og bruk av Tjenestene, som videre satt ut i vår Privatvernspolitikk. Sunnygames.club skal ikke ha noe ansvar i forbindelse med eller som resultat av Deres mangel på å avgi sanne, nøyaktige og komplette registreringsdata, inkl., men ikke begrenset til, ansvar som skulle oppstå grunnet Deres mangel på mottak av kritisk informasjon om enhver Tjeneste eller Deres konto. Sunnygames.club skal ikke være ansvarlig for å ha Deres Registreringsdata bekreftet.

  6. Konto

  Når Deres registrering med vår Webside har blitt fullført, vil De motta en konto. Dette krever et password/PIN for tilgang til “Min profil”-delen av websiden og hvor De kan sjekke detaljene ved Deres Abonnementsplan og på annet vis behandle Deres konto. De skal alene være ansvarlig for opprettholdelse av konfidensialiteten av Deres password/PIN. Sunnygames.club er ikke ansvarlig for noen ikke-autorisert adgang til eller bruk av Deres informasjon, Deres konto eller Tjenester grunnet Deres mangel på å holde passordet/PIN-nummeret konfidensielt. De skal alene være ansvarlig for alle aktiviteter innen Deres konto (inkl. alle gebyr og ansvar som oppstår utfra slike aktiviteter), enten De er autorisert eller ikke for slike aktiviteter, og De skal autorisere Sunnygames.club til å foreta alle transaksjoner, bla.a Deres abonnement på ekstra Abonnementsplaner som blir påbegynt via bruken av Deres password/PIN. Hvis De har mistanker om uautorisert avsløring, overtagelse eller bruk av Deres Passord/PIN, foreslår Sunnygames.club at De forandrer Deres Passord/PIN eller konsulterer Sunnygames.club. Sunnygames.club har retten til å forlange at Deres Passord/PIN blir forandret fra tid til annen.

  7. Lisens

  Iflg. alle Betingelser herunder, gir Sunnygames.club en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar lisens for nedlasting til Deres mobilutstyr av det Mobilinnhold som er gjort tilgjengelig av Sunnygames.club gjennom den Abonnementsplanen som De abonnerer på, og for å benytte slikt Mobilinnhold på Deres utstyr kun for personlig, ikke-kommersielt bruk.

  8. Restriksjoner

  De skal ikke og har ikke rett til å kopiere, reprodusere, modifiserere eller lage avledet materiale utav noe Mobilinnhold eller Tjenester eller å utføre, vise, overføre, distribuere, kringkaste, selge eller på annet vis gjøre tilgjengelig noe Mobilinnhold eller noen Tjenester til noen tredje part. De skal ikke, og har ingen rett til å bruke websiden eller noe Tjeneste, eller laste ned eller bruke noe Mobilinnhold, bortsett fra som tydelig uttrykt ved disse Betingelser. De skal ikke, og ikke forsøke å gjenmaskinere, dekompilere eller ta fra hverandre eller på noe vis forsøke å finne kodekilden av noe Mobilinnhold , og De skal ikke autorisere, hjelpe eller oppmuntre andre til noe av det ovenfornevnte. De skal bruke Websiden, Tjenestene og Mobilinnholdet på et vis som er i samsvar med enhver og alle gjeldende lover og regler. Sunnygames.club skal ikke ha noen plikt og skal ikke undersøke Deres bruk av, eller Deres rett til å bruke, Websiden eller noen Tjenester eller Mobilinnhold.

  9. Tredje parts websider og produkter

  Sunnygames.club kan gjennom Websiden, Tjenestene og Mobilinnholdet presentere eller på annet vis gjøre tilgjengelig for Dem linker til tredje parts websider (“Tredje parts websider”) og annonsering eller annet reklamemateriale (“Reklame”) av tredje parts websider, produkter og tjenester (samlet, “Tredje parts produkter”). Sunnygames.club vil ikke ha noe ansvar for noen Tredje parts websider eller annonser, bl.a. tilgjengelighet av slike Tredje parters websider eller annonser og nøyaktigheten av innholdet derunder. I tillegg skal Sunnygames.club ikke ha noe ansvar for noen Tredje parts produkter, inkl. tilgjengelighet, kvalitet eller sikkerhet derunder og Sunnygames.club skal ikke være del av og ikke ha noe ansvar for noen transaksjoner som gjelder Tredje parts produkter, bl.a. ansvar for levering, betaling, støtte, garanti eller andre problemer som måtte oppstå ved slike transaksjoner.

  10. Privatvern

  All personlig identifiserbar informasjon som De avgir i forbindelse med Deres bruk av Websiden og Tjenestene kommer innunder Sunnygames.club Privacy Policy.

  11. Åndsrettigheter

  Sunnygames.club, dets filialer og konsesjonsgivere bevarer alle rettigheter, titler og interesser (deriblant og uten begrensning, all copyright, varemerker, yrkeshemmeligheter eller andre åndsrettigheter) i og til Webstedet, Tjenestene og Mobilinnholdet som er tilgjengelige fra Webstedet Sunnygames.club. og uten begrensning all tekst, bilder, grafikk, audio, software-koder og annet emne-materiale med copyright som finnes i enhver Sunnygames.club eiendom, alle varemerker, tjenestemerker og andre betegnelser (inkl. uten begrensning, noen karakteristikk av Sunnygames.club. De skal samtykke i å ikke kreve noen interesse eller eiendom av noen Sunnygames.club eiendom. Sunnygames.club har alle rettigheter som ikke uttrykkelig gitt Dem under disse Betingelser og De anerkjenner at De ikke har noen rettigheter, uttrykt eller indikert i noen Sunnygames.club, annet enn de rettigheter som er uttrykt under disse Betingelser. De skal ikke endre, fjerne eller skjule noen copyright meldinger eller annet åndsmateriale som er eiendom av Sunnygames.club. Sunnygames.club skal ikke ha noe ansvar overfor Dem med hensyn til noe krav på overtredelser, urttemessig tilegnelse eller brudd på noe copyright, varemerke, privatvern, utgivelsesrett eller noen annen rettighet av en tredje part i forbindelse med noe brudd på rettigheter, underslag eller overtredelse av noe copyright, varemerke, privatvern, rett til offentlighet eller andre rettigheter av en tredje part i forbindelse med noe Mobilinnhold eller annen Sunnygames.club.

  12. Gebyr

  For hver Abonnementsplan De abonnerer på skal De betale, og samtykke i å betale, et Abonnementsgebyr for hver Abonnementsperiode (“Abonnementsgebyr”). De skal betale Abonnementsgebyr for den første Abonnementsperioden på det tidspunkt De kjøper Deres abonnement, og gebyret blir automatisk trukket for hver Abonnementsperiode deretter. De skal betale, og samtykke i å betale, Abonnementsgebyr ved begynnelsen av hver Abonnementsperiode enten De har lastet ned noe Mobilinnhold eller ikke, og når det gjelder den Poengbaserte planen, enten De bruker alle de poeng som gis Dem under Abonnementsperioden eller ikke.

  Abonnementsgebyret for hver Abonnementsplanen blir spesifisert når De melder Dem inn, så lenge som alle Abonnementsgebyr kan endres ved notifikasjon fra Sunnygames.club sendt Dem minst fjorten (14) dager før slike nye Abonnementsgebyr starter. Hvis De ikke godkjenner de nye Abonnementsgebyrene for noen Abonnementsplan, må De kansellere slik Abonnementsplan. Slik kansellering tar effekt ved slutten av den daværende Abonnementsperioden. Deres mangel på å kansellere en Abonnementsplan innen slike fjorten (14) dager betyr at De samtykker med de nye Abonnementsgebyrene. De daværemde Abonnementsgebyrene er tilgjengelig for Dem under delen “Min profil” av webstedet.

  De kan også gis muligheten til å motta Mobilinnhold eller poeng på en engangbasis. I så fall blir De trukket for, og De samtykker i å betale, gebyr for slikt Mobilinnhold og peong som separate fra og i tillegg til ethvert Abonnementsgebyr.

  De gir Sunnygames.club rettigheten til å debitere alle gebyr direkte til Deres mobiloperatørs faktura til Dem, og De samtykker i å betale slike gebyr til Deres mobiloperatør. Alle gebyr er urefunderbare, hvis ikke ikke spesielt nevnt under disse Betingelser.

  Andre gebyr av en tredje part, som fra Deres mobiloperatør, kan gjelde når De tegner Dem på for bruk av enhver tjeneste. Vennligst gå gjennom Deres avtale med mobiloperatøren eller ta kontakt med mobiloperatøren for mer informasjon.

  13. Ansvarsfraskrivelse

  DE FORSTÅR OG SAMTYKKER AT DERES BRUK AV WEBSIDEN, TJENESTENE OG MOBILINNHOLDET KUN ER DERES EGEN RISIKO. WEBSIDEN, TJENESTENE OG MOBILINNHOLDET ER GITT SOM “SOM-DEN-ER” OG “SOM TILGJENGELIG” UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. IFLG. VANLIG RETTS STØRSTE UTSTREKNING, Sunnygames.club OG FILIALER UTTRYKKELIG FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR, ENTEN UTTRYKT, FORESLÅTT, ENTEN LOVBESTEMT ELLER IKKE, INKLUDERT MED OG IKKE BEGRENSET TIL DE FORESLÅTTE GARANTIER MOT SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG UTEN OVERTREDELSE. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE GARANTERER Sunnygames.club OG DETS FILIALER IKKE AT (A) WEBSIDEN, ENHVER TJENESTE OG ETHVERT MOBILINNHOLD MØTER DERES BEHOV, (B) WEBSIDEN, ENHVER TJENESTE ELLER NOE MOBILINNHOLD IKKE BLIR AVBRUTT, I TIDE, TRYGT ELLER FEILFRITT, (C) ETHVERT MOBILINNHOLD ELLER TJENESTE ELLER ETHVERT RESULTAT OPPNÅDD GRUNNET BRUKEN SKAL VÆRE NØYAKTIG OG OPPDATERT ELLER (D) ETHVERT MOBILINNHOLD ELLER TJENESTE SKAL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DE ANERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DE ALENE ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DERES UTSTYR ELLER TAP AV DATA SOM RESULTAT AV WEBSTEDETS BENYTTELSE ELLER ANDRE TJENESTER ELLER DERES BRUK ELLER NEDLASTING AV NOE MOBILINNHOLD. DE SKAL IKKE STOLE PÅ NOEN INFORMASJON ELELR RÅD, ENTEN MUNTLIG, SKRIFTLIG ELLER PÅ ANNET VIS SOM BLIR MOTTATT AV DEM FRA Sunnygames.club ELLER I FORBINDELSE MED WEBSIDEN ELLER NOEN TJENESTE ELLER MOBILINNHOLD OG Sunnygames.club GARANTERER IKKE I NOEN FORM FOR NOEN SLIK INFORMASJON ELLER RÅD. Sunnygames.club TAR INTET ANSVAR OVERFOR DEM ELLER NOEN TREDJE PART, DERIBLANT EIEREN AV DERES UTSTYR, FOR NOE MOBILINNHOLD ELLER NOE ANNET ASPEKT AV WEBSIDEN ELLER TJENESTER SOM ANDRE KAN FINNE ANSTØTELIG. Sunnygames.club HAR INTET ANSVAR OVERFOR NOEN HANDLING ELLER FORSØMMELSE PÅ VEGNE AV DERES MOBILOPERATØR, BL.A. OG UTEN BEGRENSNING, MANGEL FRA DERES MOBILOPERATØR OG DETS MOBILE KOMMUKINASJONSTJESTE SOM FORSINKER ELLER FORHINDRER LEVERING AV NOE MOBILINNHOLD TIL DEM, ELLER SOM FORHINDRER DEM FRA Å LASTE NED ELLER PÅ ANNET VIS FÅ TILGANG TIL NOE MOBILINNHOLD.

  14. Limitations of Liability

  I MAKSIMAL UTSTREKNING ER Sunnygames.club FULLE ANSVAR (ENTEN JURIDISK, ØKONOMISK ELLER ANNET) TIL DEM OG ALLE TREDJE PERSONER SOM INNTRER FRA ELLER I FORBINDELSE MED WEBSIDEN, TJENESTENE OG MOBILINNHOLDET OG ALLE ANDRE ASPEKTER AV DE TRANSAKSJONER SOM TAS UNDER BEHANDLING I DISSE BETINGELSER, BEGRENSET TIL AGGREGATET AV ALLE DE BELØP SOM BLE BETALT FOR DE TJENESTER SOM GIR OPPHAV TIL SLIKT ANSVAR UNDER DEN PERIODEN PÅ TOLV (12) MÅNEDER SOM STRAKS SKJEDDE FØR DEN SISTE HENDELSE OG SOM GA OPPHAV TIL SLIKT ANSVAR.

  I MAKSIMAL UTSTREKNING TILLATT AV GJELDENDE LOVER SKAL Sunnygames.club OG DETS FILIALER OG DERES KONSESJONSGIVERE OG MOBILOPERATØRER (INKL. ENHVER TREDJE PART SOM YTER ALT ELLER DEL AV TJENESTENE) IKKE VÆRE ANSVARLIGE TIL DEM ELLER NOEN TREDJE PERSON I NOE TILFELLE, ENTEN DET GJELDER VED KONTRAKT, GARANTI, SKADE (INKL. FORSØMMELIGHET OG STRAFFEANSVAR) ELLER PÅ ANNET VIS, FOR NOE INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL, ELLER STRAFFEERSTATNING, ELLER FOR NOEN SKADE ELLER INNTEKTSTAP, SKATTER, GOODWILL ELLER DATA SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM RESULTAT AV ELLER I FORBINDELSE MED WEBSIDEN, TJENSTER ELLER MOBILINNHOLD, ELLER NOE ANNET ASPEKT AV DE TRANSAKSJONER SOM GJELDER UNDER DISSE BETINGELSER, SELV OM Sunnygames.club ELLER NOEN AV DETS FILIALER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

  FORDI ENKELTE RETTSOMRÅDER IKKE TILLATER UTELUKKING ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADE ELLER TILFELDIGE SKADER, KAN ENKELTE AV DE BEGRENSNINGER OVENFOR IKKE GJELDE FOR DEM.

  I DEN GRAD SOM ENHVER UTELUKKING, ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER BEGRENSET ANSVAR SOM SATT UT UNDER DISSE BETINGELSER ER FORBUDT ELLER PÅ ANNET VIS IKKE BINDENDE UNDER GJELDENDE LOVER, ER Sunnygames.club OG DETS FILIALER BEGRENSET TIL GJELDENDE LOVERS MASKIMALE GRAD.

  15. Skadeløsholdelse

  De skal forsvare og skadesløsholde Sunnygames.club og dets filialer og deres daglige ledere, direktører, aksjonærer,ansatte, uavhengige mobiloperatører, meglere og representative, fra og mot alt ansvar, skade, tap, kostnader og utgifter (bl.a., men ikke begrenset til, sakførers gebyr og rettskostnader) i forbindelse med enhver klage, handling, krav, rettskrav og annen rettergang som matte oppstå som resultat av eller som kan tilskrives til:

  Deres brudd på eller overtredelse av disse Betingelser eller Privatvernsplikt;

  Deres mangel på levering av nøyaktig, komplett og gyldig personlig identifiserbar informasjon som er anmodet eller forlangt av Sunnygames.club;

  Deres tilgang på eller bruk av Webstedet eller andre Tjenester eller Mobilinnhold;

  eller tilgang til eller andres bruk av Websiden eller Tjenester eller Mobilinnhold ved å benytte ethvert password/PIN som er utgitt til Dem, enten det nå er autorisert av Dem eller ikke.

  16. Kansellering av Deres Abonnementsplaner

  De kan kansellere Deres Abonnementsplan i “Min profil”-delen av Websiden.

  De kan også kansellere enhver Abonnementsplan som følger: send "STOPP " til 2098. De kan også kansellere enhver Abonnementsplan ved å sende en Epost-melding til no@rgk.help. eller ved å kontakte vår kundeservice på +4721935320.

  Enhver kansellering av en Abonnementsplan skal bli tatt i effekt ved slutten av den daværende Abonnementsperioden. De har ikke krav på noen refundering av noe gebyr betalt av Dem for noen Abonnementsplan som De kansellerer, selv om kanselleringen skulle skje før slutten av den daværende Abonnementsperioden.

  17. Opphør av Sunnygames.club'S tjenester

  Sunnygames.club kan etter eget skjønn opphøre Deres bruk av noen eller alle våre Tjenester når som helst, for enhver årsak eller uten årsak, med eller uten melding til Dem. Sunnygames.club skal ikke være ansvarlig til Dem eller en tredje part for noe slikt opphør. Ved enhver kansellering eller opphør av av Tjenestene, kan Sunnygames.club straks deaktivere eller fjerne Deres konto og all beslektet informasjon og filer i Deres konto, og kan forby enhver videre adgang til slike filer og Tjenester til Dem. Ingen slik endring vil gi Dem rettigheter til noen refundering av noe gebyr som De har betalt, bortsett fra hvis Sunnygames.club uten årsak opphører enhver Abonnementsplan som De har abonnert på (for å unngå tvil, ethvert brudd av Dem på disse Betingelser og Privatvernsplikt skal anses opphørsårsak) før utløpet av den daværende Abonnementsperiode, Sunnygames.club skal refundere til Dem, gjennom Deres mobiloperatør ethvert gebyr som De betalte for den delen av en slik Abonnementsperiode som følger et slikt opphør.

  18. Forskjellige bestemmelser

  DE SAMTYKKER AT DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSINSTANS OG AVHJELPING FOR ENHVER OG ALLE KONFLIKTER MOT Sunnygames.club SOM SKULLE OPPSTÅ UTFRA ELLER I FORBINDELSE MED disse Betingelser, Websiden eller enhver Tjeneste eller Mobilinnhold SKAL VÆRE AVSLUTTENDE OG BINDENDE VED VOLDGIFT, bortsett fra at De og Sunnygames.club anerkjenner at voldgift ikke er et tilstrekkelig hjelpemiddel iflg. loven, og at namsrettskjennelse eller annen passende behjelpning skal finnes når det gjelder ethvert krav som enten De eller Sunnygames.club måtte ha (eller har truet med) på en måte som brøt, underslo eller på annet vis misligholdt ethvert patent, copyright, varemerke, yrkeshemmelighet eller annen åndsrettighet av den andre part eller enhver av dens konsesjonsgivere.

  Hvis noen del av disse Betingelser blir ansett ulovlig, ugyldig eller på annet vis ikke bindende av noen voldgiftsdommer eller rett av jurisdiksjonell kompetanse, skal en slik del fortolkes på en måte som er iflg. gjeldende lover og for å kunne oppnå, så nært som mulig, den samme økonomiske og legale effekt, og de gjenværende deler skal opprettholdes i full kraft og effekt.

  Overskriftene i disse Betingelsene er kun for referanse og ikke for anses som en del av disse Betingelser, og skal ikke begrense eller på annen måte ha innflytelse over mening eller forståelse av disse Betingelser.

  Ingen fraskrivelse av disse Betingelser skal ha effekt hvis det ikke er foretatt skriftlig og undertegnet av en autorisert representant av Sunnygames.club. Sunnygames.club's mangel på krav om utførelse av Deres plikter skal ikke ha noen innflytelse over Sunnygames.club's rett til å håndheve noen bestemmelse av disse Betingelser deretter, og rettighetsfraskrivelsen av noen rettigheter som måtte oppstå av et slikt brudd skal ikke fortolkes som en rettsfrasigelse av noen rettigheter som resultat av noe tidligere eller senere brudd. Ingen rettsfrasigelse av noen av disse Betingelsers bestemmelser skal ha effekt hvis det ikke er skriftliggjort og undertegnet av en Sunnygames.club autorisert representant. Sunnygames.club's og dets filialers rettsmidler under disse Betingelser skal være akkumulert.